Medlemsbrev 1/2017

05.03.2017 kl. 21:14
Föreningens medlemsbrev, mars 2017.

Bästa medlem i Pohjola-Norden i Sibbo!

God fortsättning på vintern! I år är Finland ordförandeland i Nordiska Rådet med Britt Lundberg från Åland som president. Finland firar sin hundraåriga självständighet, vilket vi kommer att notera i samband med endel programpunkter under året. Höjdpunkten på vår verksamhet blir den nordiska vänortsträffen (se nedan) i augusti. Men först tar vi en titt bakåt.

Föreningens och nyländska distriktets höstmöten

De stadgeenliga mötesärendena klubbades snabbt av på föreningens höstmöte 26.10.2016. Ny styrelsemedlem blev Anna Abrahamsson. Efter mötesförhandlingarna höll Risto Mononen ett intressant föredrag om de finländska krigsbarnen i Sverige. - Distriktets höstmöte hölls 12.11.2016 i Helsingfors. Georg Löfman och Hans Lindroos från vår förening återvaldes till ordförande resp. styrelsesuppleant. Beslöts också bl.a. att distriktet upplöses under våren 2017 (efter att ett andra likadant beslut fattats, såsom stadgarna kräver). Detta är ett led i förbundets organisationsreform, som innebär att  distrikten ersätts av s.k. regioner (om inte något distrikt väljer att fortsätta parallellt med regionerna). 

Programpunkter

Onsdag 22.3. kl. 19.00. Föreningens vårmöte i SUF-huset i Nickby, Bubbisv. 6. Stadgeenliga ärenden. OBS! Detta gäller som en officiell kallelse till höstmötet. Efter mötesförhandlingarna följande presentationer: ”Erfarenheter av vänortsverksamheten i praktiken” (f.d. ordf. Georg Löfman) och ”Från fadderorts- till vänortsverksamhet” (ordf. Kjell Peter Söderlund).  Kom och skaffa bakgrundsinformation inför vänortsbesöket i Sibbo! Kaffeservering.

Lördag 25.3. kl 16.00. Traditionellt Nordiskt gästabud på Åsvalla i Lojo, Nummentie 39. Mat (viltskav, mos, sallad, kaffe och bakelse samt dryck), program inkl. hälsningar från förbundet och staden. Buss startar – preliminärt kl 13 - från Lovisa  och kör via Sibbo västerut för att plocka upp andra deltagare. Den exakta tidtabellen och rutten bestäms utgående från var deltagarna stiger på bussen.  Ruttinfo till deltagarna efter att anmälningstiden gått ut. Anmäl Dig senast 13.3. till Ingrid Rönnow per e-post nyland[a]pohjola-norden.fi. Uppge därvid Dina kontaktuppgifter, vilken förening du tillhör samt betala totalavgiften om 40€ till distriktets konto FI29 6601 0001 1612 07. (Om Du inte har e-post kan Du anmäla dig per tel. till Kjell Peter Söderlund, 050-5550590.) 

Lördag 1.4. Grundkurs i danska kl 10-13 och fortsättningskurs kl 13-16  (på svenska och finska) med Johanna Toivonen i Borgå Medborgarinstitut. Anmälan till BMI, tel. 040-4899653.

Lördag 27.5. Resa till ”känt” mål. Föreningen gör ett gemensamt besök tillsammans med distriktet till Sveaborg. Samling kl 10.30 vid färjan i Salutorgets hamn (regionbilj. 3 gäller också på färjan). Film om Sveaborg kl 11, varefter på rest. Chapman först föredrag av prof. Henrik Meinander kl 12 och lunch kl 13. Anmälan till Georg Löfman (georg.lofman[a]pp.inet.fi) senast  30.4.2017. Deltagaravgiften om 25€ inbetalas på ett sätt som meddelas efter anmälningen. Resan till och från Hfrs står var och en för själv.

Vänortsbesöket 25.-27.8.2017

Pohjola-Norden i Sibbo står i augusti som värd för träffen mellan Nordenföreningarna i våra nordiska vänorter, Frederikssund, Kumla och Aurskog-Höland. Besöket kommer att innehålla några intressanta programpunkter som    medlemmarna är välkomna att delta i och som vi informerar om senare. I detta skede hoppas vi att vår förenings medlemmar ställer upp som värdfamiljer för våra nordiska gäster lika generöst som våra norska vänner gjorde i Aurskog-Höland vid motsvarande föreningsträff för två år sedan. Du, som har möjlighet att inkvartera en till två (eller också flere gäster), tag vänligen redan nu kontakt med Christel Liljeström (christel.liljestrom[a]gmail.com eller 050-3082460).

Några övriga ärenden:

  • P-N i Sibbo är i Facebook med namnet Pohjola-Norden Sibbo-Sipoo.
  • Om Du framöver vill få medlemsbreven sända till Dig per e-post i st.f. per brev, så var vänlig och meddela därom till Kjell Peter Söderlund (kp.soderlund[a]gmail.com, tel. 050-5550590).
  • Som en följd av att förbundet förnyat sin hemsida www.pohjola-norden.fi  är adressen till vår hemsida nu http://sibbo.pohjola-norden.fi.