Vänster spalt

Pohjola-Norden i Sibbo

Pohjola-Norden i Sibbo är en lokalförening som är ansluten till centralförbundet Pohjola-Norden i Finland, och som aktivt fungerat i Sibbo sedan år 1972. Medlemsantalet är för tillfället ca 210st. 

År 2022 firar vi stort våra 50 aktiva föreningsår genom att inbjuda alla till minst en aktivitet per månad. Om dessa kan du läsa närmare i medlemsbrev 2/2022.

I vår verksamhet strävar vi efter att på alla sätt informera våra medlemmar om våra nordiska länder. Vi vill visa den stora betydelse det nordiska samarbetet och samhörigheten har för oss alla. Vi vill även framhålla de särdrag samt även de likheter som binder oss och hela norden samman.

Konkret har detta gett utlopp i arrangerandet av nordiska temakvällar. Nordisk matkultur med inblandning av annan kulturinformation har varit uppskattade programinslag. Även kulturlivet i Finland samt historiska tillbakablickar har varit föremål för våra verksamhetsformer.

Utbytet med våra nordiska vänorter Kumla (Sverige), Aurskog-Höland (Norge) och Frederikssund (Danmark) har långa anor och värderas högt i vår aktivitetskontakt. En vänortsträff arrangeras i Sibbo i augusti 2022. 

Föreningen Pohjola-Norden i Sibbo är allt mer stärkt i tron om den nordiska samhörighetens betydelse.

 

Sipoon Pohjola-Norden 

Pohjola-Nordenin Sipoon paikallisyhdistys on Suomen Pohjola-Nordenin valtakunnalliseen liiton jäsen. Yhdistys on toiminut aktiivisesti vuodesta 1972. Jäseniä on tällä hetkellä runsaat 210. 

Tänä vuonna juhlimme että ydistys täyttää 50 v. Sen teemme kutsumalla jokaisen mukaan ainakin yhteen tapahtumaan per kuukausi. Voit lukea suunnitelmista jäsenkirje 2/2022.

Toiminnassamme pyrimme eri tavoin jakamaan informaatiota pohjoismaista jäsenillemme. Haluamme osoittaa, mikä merkitys pohjoismaisella yhteistyöllä ja yhteenkuuluvuudella on meille kaikille. Haluamme myös esitellä sekä eri maiden erikoispiirteitä että yhteisiä piirteitä, jotka sitovat meidät ja koko Pohjolan yhteen.

Käytännön työssä olemme järjestäneet pohjoismaisia teemailtoja. Pohjoismainen ruokakulttuuri ja muunlainen kulttuuritarjonta ovat olleet arvostettuja ohjelmakohtia. Myös Suomen kulttuurielämä ja historialliset katsaukset ovat olleet ohjelmassamme.

Ystävyyskuntatoiminta on vilkasta ystävyyskuntiemme Kumla (Ruotsi), Aurskog-Höland (Norja) ja Frederikssund (Tanska) kesken. Elokuussa 2022 kaikki ystävyyskunnat tulevat Sipooseen juhlimaan kanssamme.

Pohjola-Nordenin paikallisyhdistys on vakuuttunut siitä, että pohjoismaisella yhteenkuuluvuudella on paikkansa tulevaisuudessakin.

 

 Pohjola-Norden Sibbo-Sipoo

Höger spalt

Kontaktuppgifter/Yhteystiedot

 

Ordförande/Puheenjohtaja
Christina Grönroos

tel 040 - 5769768

ch.gronroos@gmail.com

 

Vice ordförande/Varapuheenjohtaja
Kicka Lindroos

Sekreterare/Sihteeri
Annu Helling

Kassör/Rahastonhoitaja
Tage Olander

Styrelsemedlemmar/Hallituksen jäsenet

Henrik Möller
Anders Selén
Camilla Meinander
Brita Sundberg
Monica Wickholm

Hedersordförande/Kunniapuheenjohtaja

Rolf Björkell

 

Hedersmedlem

Grethe Olsen (DK)

Georg Löfman