E-post/S-posti 31.12 2022

31.12.2022 kl. 13:13

Suomeksi alla

 

Bästa medlem av Pohjola-Norden i Sibbo

Föreningen firade sitt 50:e verksamhetsår med buller och brak. Varje månad arrangerades tillställningar där föreningens verksamhet lyftet upp. Av de traditionella kan nämnas ”Resa till okänt mål” som genomfördes med full busslast resenärer i maj, träffen med våra östnyländska vänföreningar som vi detta år stod värd för och inte att förglömma ”Kura Skymning” som i år utvidgades även till ”Kura Gryning”.

Årets höjdpunkt var säkerligen nog för oss alla ändock jubileumsträffen med våra nordiska vänföreningar: Frederikssund, Aurskog-Höland och Kumla. I samband med den träffen visade vi (igen) vår enorma kapacitet att ta emot gäster: alla gäster hade en värdfamilj hos vilka de blev väl omhändertagna och inkluderade i konkret nordisk vänskap. Gästerna har tackat många gånger för detta arrangemang och kände sig verkligen väl emottagna. Stort tack till er alla!

Under vänortsveckoslutet invigdes även Kumla bro samt ”Den nordiska barren”. Det sistnämna har omnämnts som ett konstverk som barnen i byn stiftar närmare bekantskap med genom att balansera, hänga och klänga på den.

Ett speciellt tack vill föreningen även rikta till Sibbo Kommun som på ett välkommande sätt hjälpte till med förverkligandet av vårt jubileumsveckoslut.

Näringslivsseminariet och frågesporten i Sipoon Sanomat var helt nya tag för föreningen att förverkliga detta år och bägge medförde breddad synlighet för föreningen.

Nu vid årsskiftet är det dags för mig personligen att säga Tack.

Jag har haft ansvarsuppdrag inom föreningen sedan 2005 och de sista 5 åren haft äran att fungera som ordförande. Vid årsskiftet är det dags för nyvalda ordförande Christina Grönroos att ta vid.

Min avsikt är att fortsätta verka för det nordiska i egenskap av aktiv föreningsmedlem. Jag hoppas att ni tar med er av era vänner för att bekanta sig med vår förenings verksamhet för år 2023 kommer att bli föreningsmedlemmarnas år. Vi har siktet inställt på en resa till Frederikssund i Danmark under sommaren 2023 för att bland annat avnjuta det välkända ”Vikingaspelen”.

Nu tar vi in år 2023 med en tillfredsställelse över vad föreningen tack vare er fått till stånd år 2022.

Gott Nordiskt År 2023 till er alla!

Christel

Christel Liljeström

Hyvä Pohjola-Norden Sipoon yhdistyksen jäsen

Yhdistys on vuoden ajan juhlinut 50 vuotistaivaltaan. Jokaisella kuukaudella on ollut ohjelmaa ja toimintamme laajuutta on täten huomioitu. Jo perinteisiin kuuluvat toiminnat kuten ”Matka tuntemattomaan”, tapaaminen Itä-uusmaalaisten ystävyysyhdistystemme kanssa sekä ”Ilta hämärässä toteutettiin. ”Matka tuntemattomaan” keräsi taas täyden linja-autollisen, yhdistyksemme toimi isäntinä iltamissa ja ”Ilta hämärässä” sai lisäyksenä ”Aamu hämärässä” tilaisuuden lastentarhassa.

Vuoden kohokohta oli selkeästi juhlatapaaminen meidän pohjoismaisten ystävyyskuntien kanssa: Frederikssund, Aurskog-Höland ja Kumla. Sinä viikonloppuna osoitimme (jälleen) kykymme olla vieraanvaraisia: kaikilla vierailla oli oma isäntäperhe, joiden kotona he viihtyivät ja tunsivat itsensä tervetulleiksi. Vieraat ovat useampaan otteeseen kiittäneet järjestelyistä. Kiitos kuuluu teille!

Ystävyyskuntavierailun aikana vihimme käyttöön sekä Kumla sillan että ”Pohjolan nojapuut”. Viimeksi mainittu on jopa mainittu taideteokseksi johon kylän lapset mielellään tutustuvat lähemmin kiipeämällä ja tasapainotellen.

Erityisen kiitoksen yhdistys haluaa antaa Sipoon kunnalle, joka myönteisellä asenteella on eri tavoin edesauttanut juhlaviikonlopun toteuttamista.

Elinkeinoseminaari sekä vuodenmittainen kisailu Sipoon Sanomissa olivat uusia toimintoja, jotka laajensivat yhdistyksen toiminnan näkyvyyttä.

Uudenvuoden myötä haluan myös itse sanoa henkilökohtainen Kiitos teille kaikille!

Olen sitten 2005 ollut eri johtavissa tehtävissä yhdistyksessä ja viiden viimeisen vuoden ajan toiminut puheenjohtajana. Uusi puheenjohtaja Christina Grönroos on valmis astumaan tehtävään vuodeksi 2023.

Itse aion jatkaa työtäni pohjoismaisen yhteistyön tiimoilla aktiivisena jäsenenä yhdistyksessä. Toivoisin että myös sinä kutsuisit ystäväsi mukaan tutustumaan yhdistyksen toimintaan vuonna 2023. Meillä on esimerkiksi aikomus tehdä matka ystävyyskuntaamme Frederikssundiin Tanskaan kesällä 2023. Siellä olisi ohjelmassa esimerkiksi tunnetut viikinkinäytelmä ”Vikingaspelen”.

Vastaanottakaamme vuosi 2023 tyytyväisinä siitä mitä yhdistys teidän ansista sai aikaiseksi vuonna 2022.

Hyvää pohjoismaista vuotta 2023 toivottaen

Christel

Christel Liljeström