Verksamhetsplan 2023 Toimintasuunnitelma

05.01.2023 kl. 09:30

SUMEKSI ALLA

 

Verksamhetsåret 2023 är föreningens 51:e verksamhetsår.

Efter ett fullspäckat år med jubileumsaktiviteter är det dags att rikta blicken på det grundläggande aktiviteterna i föreningen.

Rytmen för Pohjola-Norden föreningarnas vänortsträffar har ändrats så även i år infaller ett vänortsbesök. Föreningen Norden i Frederikssund, Danmark, har inbjudit fyrväpplingen till träff sommaren 2023. Sibboföreningen samlar en möjligast stor trupp att delta i träffen.

Föreningens medlemskår ska få en extra uppmärksamhet. Styrelsen kan öppet pröva på olika grepp för att nå ut till potentiella medlemmar. Nuvarande medlemmar ska hållas väl informerade om föreningens verksamhet.

Föreningens medlemsförteckning ses över.

I fjol testades möjligheten att ha skilda avgifter vid aktiviteter för medlemmar och icke-medlemmar. Detta avser man fortsätta med.

Konkreta aktiviteter sker enligt skilt beslut av styrelsen.

På listan över aktiviteter finns:

midvinterträff med de östnyländska vänföreningarna

vårmöte i mars och höstmöte i september/oktober med intressanta gäster

”Resa till okänt mål” arrangeras i maj.

picknick i park eller Lövhyddan i juni

vänortsbesök till Frederikssund 30.6-2.7 2023

Kura Skymning/Kura gryning i november riktat såväl till barn i daghem som till vuxna

julmatstradition

 

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintavuosi on yhdistyksen viideskymmenes ensimmäinen.

Juhlatäyteisen vuoden jälkeen kohdennetaan nyt katse yhdistyksen perustoimintoihin.

Pohjola-Norden yhdistysten ystävyyskuntatapaamiset saavat uuden rytmityksen, joten Föreningen Norden i Frederikssund, Tanskassa on kutsunut ystävyysyhdistysneliapilan tapaamiseen Tanskaan kesällä 2023. Sipoon yhdistys kokoaa ryhmän osallistuakseen tapaamiseen.

Seuran jäsenistö huomioidaan vuoden aikana. Hallituksella on aikomus eri tavoin tavoittaa mahdollisia uusia jäseniä. Nykyiset jäsenet pidetään hyvin informoituna yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen jäsenrekisteriä päivitetään.                                    Edellisen vuoden tapaan tapahtumamaksut eriytetään jäsenille ja ei-jäsenille.

Tapahtumia järjestetään hallituksen päätösten mukaisesti.

 

Suunnitteilla on:

keskitalven tapaaminen itäuudenmaan ystäväyhdistyksen kanssa

kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous syys-/lokakuussa, joihin osallistuvat mielenkiintoisia vieraita

”Matka tuntemattomaan” toukokuussa

kesäpiknik puistossa tai Lövhyddanilla kesäkuussa

”Iltahämärässä” ja ”Aamuhämärässä” marraskuussa kohdennetaan sekä päiväkoti-ikäisille että aikuisille

ruokatraditiot-tapahtuma