Medlemsbrev 5, september 2022

24.09.2022 kl. 17:49

Härliga höstliga hälsningar!

Vi ser fram emot en aktiv och färggrann höst. Pohjola-Norden i Sibbo har att erbjuda många goda tillfällen för nordisk samvaro. Vi börjar med den officiella kallelsen till:

 

  • Föreningens höstmöte 17 oktober 2022 kl 18.30

Notera att datum är ändrat sedan vi förvarnade om mötet! Platsen kommer att vara Lilla Villan (Jussasvägen 16, Nickby).

Höstmötet är ett valmöte. Ny ordförande och en ny sammansättning på styrelsen ska utses. Även verksamhetsplanen och budgeten för 2023 ska slås fast.

Kom modigt med! Vi har nog förberett personvalen så ingen behöver vara rädd för att bli ”påtvingad” uppdrag, men samtidigt har vi lämnat utrymme för spontana förslag och idéer. Mötet gör besluten!

Som grädde på mosen har vi vidtalat duon Jonas och Henrik Möller till att underhålla oss med nordiska sånger. En liten sångstund sitter alltid rätt.

 

  • Företagarseminarium 14.10

Tillsammans med Finsk-svenska handelskammaren och Sibbo företagare står Pohjola-Norden i Sibbo som värd för ett högklassigt seminarium på Festsalen i Nickby fredag 14 oktober. Som tema för seminariet är ”Näringslivet står för dynamiken i det nordiska samarbetet”. Inlägg hör vi såväl av minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, riksdagsledamot Harry Harkimo, professor i civil- och handelsrätt Ellen J. Eftestöl, Pohjola-Nordens generalsekreterare Tove Ekman samt riksdagsledamot, ordförande för Pohjola-Norden Kim Berg. Finsk-svenska handelskammarens VD Kjell Skoglund och Pohjola-Norden i Sibbos hedersordförande Rolf Björkell och ordförande Christel Liljeström har även talturer. Tillställningen pågår kl 10 – 13.30 och inkluderar såväl en liten frukost som en lunch. Busstransport arrangeras från Helsingfors.  Seminariet är gratis men kräver förhandsanmälan via nätet på adressen  finsve.com/nordisktsamarbete      senast 7.10.2022.

 

  • Kura skymning måndag 14.11 kl 19

på Sibbo huvudbibliotek i Nickby tänds igen ljuset som inleder en stämningsfull stund med högläsning.

Årets högläsningsbok är ” Ålevangeliet” skriven av Patrik Svensson. Boken handlar om den gåtfulla ålen, men också om författarens relation till sin far och hur ålen förde dem samman.

Välkomna med att lyssna och mysa.

I år kommer vi även att ordna ett ”Kura morgon” riktad till barn i dagis-ålder. Boken som läses där är ”Om du möter en björn” av Malin Kivelä & Martin Glaz Serup. Datum och plats preciseras senare.

 

  • fredag 25 november  julgröt och julträff

Den årliga träffen kring julmatstradition tar i år sikte på ”tomtegröt och pepparkaka”. En familjär tillställning som startar kl 18 på ungdomsföreningslokalen Viljan i Borgby (Kurkisvägen 3). Vi återkommer om anmälning och annat praktiskt.

 

Vi framför ännu ett stort tack till alla som på sätt eller annat deltog i vänortsbesökets aktiviteter.

 

Veckoslutet tillsammans med våra nordiska vänorter gav extra inspiration och glada stunder. Gästerna var nöjda med arrangemanget och flera vänskapsband knöts/stärktes.

 

Vi ses i nordiska tecken!

 

enligt uppdrag

Christel

 

Christel Liljeström

Pohjola-Norden i Sibbo, ordförande

tfn 050 3082460