Medlemsbrev - Jäsenkirje 2/2017

01.06.2017 kl. 20:49
Föreningens medlemsbrev, juni 2017
Yhdistyksen jäsenkirje, kesäkuu 2017

Bästa medlem i Pohjola-Norden i Sibbo!

God början på sommaren! Såsom vi tidigare skrivit är höjdpunkten på vår verksamhet i år på sensommaren då vi får gäster från Nordenföreningarna i Sibbos vänorter på besök. Därom mera nedan. Men först tar vi en titt bakåt.

 

Föreningens och nyländska distriktets vårmöten

De stadgeenliga mötesärendena (årsberättelse, bokslut, beviljande av ansvarsfrihet) klubbades snabbt av på föreningens vårmöte 22.3.2017.  Efter mötesförhandlingarna höll Georg Löfman en presentation av vänortssamarbetet i praktiken medan Kjell Peter Söderlund presenterade bakgrunden till vänortssamarbetet dvs fadderortsrörelsen.

Nyländska distriktets vårmöte hölls 11.3.2017 i Helsingfors. I tillägg till stadgeenliga ärenden behandlades för andra gången förslaget att distriktet som den del av förbundets organisationsreform upplöses under våren 2017 så att räkenskaperna avslutades 30.4.2017.

 

Förbundsmötet 6.5.2017 i Vasa

På förbundsmötet återvaldes Anne-Mari Virolainen till ordförande och Maarit Feldt-Ranta till viceordförande för förbundet för följande tvåårsperiod. Christel Liljeström från vår förening invaldes som suppleant i den nya styrelsen. Förutom sedvanliga ”årsmötesärenden” behandlades också den nya regionindelningen som ersätter distrikten (se föregående punkt). Beslutet blev efter omröstningar att landet indelas i fem regioner plus Helsingfors. Sibbo hör framöver till Södra Finlands region som består av det gamla nyländska distriktet samt regionerna kring Lahtis och Kotka.

På mötet godkändes en motion från vår förening enhälligt. Den gick ut på att alla föreningar som vill det skall beredas möjlighet att ha en medlem i regionkommitten för sin egen region åtminstone i övergångsskedet. Delegater från Sibbo på mötet var Georg Löfman och Kjell Peter Söderlund.

 

Vänortsträffen 25.-27.8.2017

Pohjola-Norden i Sibbo står såsom tidigare meddelats i augusti som värd för träffen mellan Nordenföreningarna i våra nordiska vänorter, Frederikssund, Kumla och Aurskog-Höland. Vi hoppas att vår förenings medlemmar ställer upp som värdfamiljer för våra nordiska gäster. Du, som har möjlighet att inkvartera en till två (eller också flere gäster), tag vänligen kontakt med Christel Liljeström (christel.liljestrom[at]gmail.com eller 050-3082460), så snart som möjligt, dock senast fred. 16.6.2017. Obs. Som värd deltar du gratis i tillställningarna under vänortsträffen.

Du inbjuds som medlem vänligen till att komma och träffa våra gäster fred. 25.8.2017 kl 19.00 på en grillkväll på Byagården i Hindsby, Martisvägen 66. Deltagaravgiften är 15 euro. Likaså är Du välkommen att delta i en trerättersmiddag lörd. 26.8. 2017 kl 19.00 på Savijärvi Gård. Deltagaravgiften är 45 euro. I båda fallen sker betalningen på ort och ställe.

Var vänlig och anmäl Dig till tillställningarna till Kjell Peter Söderlund (kp.soderlund[at]gmail.com eller 050-5550590) så snart som möjligt dock senast torsd. 10.8.2017. Observera vänligen att det är begränsat med utrymme och att vi därför inte kan garantera plats åt alla som anmäler sig. Platserna fylls i den ordning man anmäler sig.

 

Höstens program – några datumar

Vi återkommer till höstens program i nästa medlemsbrev (sept/okt). Här dock några datumar:

 

  • Nordiska biblioteksveckan öppnas inom ramen för Kura skymning  månd. 13.11.
  • Nordisk visträff med Fredrik Furu och Jack Vreeswijk fred. 17.11.
  • Nordiska julmatstraditioner sönd. 26.11. kl 15.00.

 

Några övriga ärenden:

  1. P-N i Sibbo är i Facebook med namnet Pohjola-Norden Sibbo-Sipoo.
  2. Om Du framöver vill få medlemsbreven sända till Dig per e-post i st.f. per brev, så var vänlig och meddela därom till Kjell Peter Söderlund (kp.soderlund[a]gmail.com, tel. 050-5550590).

Hyvä Pohjola-Nordenin Sipoon paikallisyhdistyksen jäsen!

Hyvää kesän alkua! Kuten olemme aikaisemmin kirjoittaneet, on toimintamme huippukohta loppukesästä, jolloin isännöimme pohjoismaisten ystävyyskuntiemme Norden-yhdistysten vierailua (kts. jälj.). Mutta ensin pikainen katsaus menneeseen.

 

Yhdistyksen ja Uudenmaan piirin keväkokoukset

Sääntömääräiset kokousasiat (vuosikertomus, tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen) nuijittiin nopeasti läpi yhdistyksemme kevätkokouksessa 22.3.2017. Kokousasioiden käsittelyn jälkeen Georg Löfman esitteli ystävyyskuntatoimintaamme käytännön näkökulmasta ja sen jälkeen Kjell Peter Söderlund  ystävyyskuntatoiminnan taustaa eli kummikuntatoimintaa.

Piirin kevätkokous pidettiin 11.3.2017 Helsingissä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi  käsiteltiin toistamiseen esitystä piirin lakkauttamisesta osana liiton organisaatiomuutosta. Piiri päätettiin lakkauttaa kevään aikana siten, että viimeinen tilinpäätös vahvistettiin 30.4.2017. 

 

Liittokokous 6.5.2017 Vaasassa

Anne-Mari Virolainen valittiin uudelleen liiton puheenjohtajaksi ja Maarit Feldt-Ranta varapuheenjohtajaksi  seuraavaksi kaksivuotisperiodiksi. Yhdistyksemme Christel Liljeström valittiin hallituksen varajäseneksi. Sääntömääräisten ”vuosikokousasioiden” lisäksi käsiteltiin myös uutta aluehallintoa, joka korvaa vanhat piirit (kts. ed. kohta). Päätös oli, että maa jaetaan viiteen alueeseen Helsingin muodostaessa kuudennen ”alueen”. Sipoo kuuluu jatkossa Etelä-Suomen alueeseen, johon vanhan Uudenmaan piirin lisäksi kuuluvat Lahti ja Kotka lähialueineen. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksemme aloite, jonka mukaan kaikki yhdistykset, jotka näin haluavat, voivat saada paikan uudesta  aluetoimikunnastaan ainakin siirtymävaiheessa. Sipoon yhdistystä edustivat liittokokouksessa Georg Löfman ja Kjell Peter Söderlund.

 

Ystävyyskuntavierailu 25.-27.8.2017

Kuten on aikaisemmin ilmoitettu, Sipoon Pohjola-Norden on elokuussa ystävyyskuntiemme (Frederikssundin, Kumlan ja Aurskog-Hölandin) Norden-yhdistysten tapaamisen isäntänä. Toivomme, että yhdistyksemme jäsenet toimisivat isäntäperheinä pohjoismaisille vieraillemme. Pyydämmekin Sinua, jos Sinulla on mahdollisuus majoittaa yksi tai kaksi vierasta (tai useampikin), ottamaan yhteyttä Christel Liljeströmiin (christel.liljestrom[a]gmail.com tai 050-3082460) mahdollisimman pian, mutta viim. pe 16.6.2017. Huom. Isännät osallistuvat ilmaiseksi ystävyyskuntatapahtuman tilaisuuksiin.

Olet jäsenenä lämpimästi tervetullut tapaamaan vieraitamme pe 25.8.2017 klo  19.00 illanvietossa grilli-illan merkeissä Byagårdenissa, os. Martiksentie 66. Osallistumismaksu on 15 euroa ja maksetaan paikan päällä. Niinikän olet tervetullut osallistumaan kolmen ruokalajin illallisille la 26.8.2017 klo 19.00 Savijärven Kartanoon. Osallistumaksu on 45 euroa ja maksetaan paikan päällä.

Ole ystävällinen ja ilmoittaudu tapahtumiin Kjell Peter Söderlundille (kp.soderlund[a]gmail.com tai 050-5550590) mahd. pian mutta viim. to 10.8.2017. Huom. yst. että tilaa on rajoitetusti ja ettemme sen takia voi taata paikkaa kaikille ilmoittautuneille. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Syksyn ohjelma – muutama päivämäärä/Niihin palataan seuraavassa jäsenkirjeessä

  • Pohjoismainen kirjastoviikko avataan ma 13.11. (Iltahämärässä)
  • Pohjoismainen viisutapahtuma pe 17.11. (Fredrik Furu ja Jack Vreeswijk)
  • Pohjoismaiset jouluruokaperinteet su 26.11.2017 klo 15.00

 

Muutama muu asia

  1. Sipoon paikallisyhdistys on Facebookissa nimellä Pohjola-Norden Sibbo-Sipoo.
  2. Jos haluat jatkossa saada meidän jäsenkirjeemme sähköpostitse mieluummin kuin kirjeitse, ilmoita siitä yst. Kjell Peter Söderlundille (kp.soderlund[a]gmail.com tai 050-5550590).